GELİŞMEKTE OLAN SPOR BRANŞLARI FEDERASYONU 1. OLAĞAN GENEL KURUL İTİRAZ ŞEKLİ VE YERİ

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu 1. Olağan Genel Kurul İtiraz Şekli ve Yeri

25 MAYIS 2023

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu 1. Olağan Genel Kurul İtiraz Şekli ve Yeri 

GOSBF 1. OLAĞAN GENEL KURUL İTİRAZ ŞEKLİ VE YERİ.pdf


    Branşlar